Belle Harbor, Breezy Point, Broad Channel, Howard Beach, Lindenwood, Neponsit, Ozone Park, Richmond Hill, Rockaway Park, Roxbury, South Ozone Park, West Hamilton Beach, Woodhaven

Plan Lojman nou an

Fè New York

lakay nou

Whitehouse.png

DEKLARASYON

(...)

Nou se yon Metropolis vre ak vil Global. Defi nou fè fas nan Distri 32 la soti nan twòp taksasyon pwopriyete nou yo pou reparasyon sou-finansman pou bilding NYCHA nou yo. Dè milye de rezidan yo dekouvri yo gen privilèj sou kay yo epi yo pa janm te enfòme sou li. Sa ki anba la a se istwa a, kondisyon jou prezan, ak solisyon nou bezwen pou avanse pou pi devan pou nou tout.

Istwa

Nou se yon Metropolis vre ak vil Global

Whitehouse.png

ISTWA

(...)

New York te youn nan trèz koloni orijinal yo. Vil New York pral selebre 400 ane nan 2025 ki te fonde nan "New Amstèdam" pa Dutchman Pyè Minuit ki te achte li nan men Ameriken Endyen Natif Natal pou 60 Guilders Olandè ki vo nan biblo an 1625.

Evolisyon nan vil la jan nou konnen li, kòmanse nan 1850 la. Soti nan kay yon sèl fanmi pou gwo fò won apatman ki wo, Vil New York ap rete pou tout tan yon pwojè fini. Se nan devlopman enfrastrikti lojman nou ke transpò, edikasyon ak sistèm sante nou yo reyini nan vil nou genyen jodi a.

Genyen toujou kèk apatman nan vil la ki espò yon basen nan kwizin nan oswa yon fenèt Phantom nan okenn kote. Pandan ke pitorèsk kounye a, nan verite, sa yo apatman yo te sitou pati nan lokasyon ki te mal konstwi ak mal vantile kontribye nan kondisyon ki pi pòv sante ak to mòtalite pou rezidan li yo.

Aparisyon lojman piblik, NYCHA (New York City Housing Authority) ki te kreye an 1934 pa administrasyon Majistra Fiorello H. Laguardia se te yon modèl siksè kwake, nan moman sa a, li te fè tès depistaj pifò aplikan atravè yon lis si ou te yon manman selibatè. , te gen yon istwa travay iregilye, oswa menm te gen yon mank de mèb.

Te gen anpil finansman ak anplwaye ki disponib pou antretyen. Ou ta rele pou yon reparasyon epi li te fiks touswit. Li nan etonan ki jan yon mo ka chanje nan siyifikasyon sou tan. NYCHA lojman piblik te li te ye nan moman sa a kòm "Pwojè yo". Epi li te yon modèl nan k ap viv pou rezidan sitou blan.

Rive nan fen ane 1960 yo, NYCHA rilaks pwosesis seleksyon li a akòz aktivis politik, sa ki pèmèt moun ki bezwen tout orijin aksè nan lojman piblik. Se te yon tan, pa kontrèman ak tan n ap viv jodi a, nan gwo chanjman sosyal ak boulvèsman. Pwojè yo te toujou plas la yo dwe, men finansman tonbe, dwòg, krim ak kraze brize ogmante nan yon pwen NYCHA lapolis ak reparasyon pa t 'kapab kenbe moute ak. Sa a te sa ki te rele "sik la repo-ak-reparasyon" nan fenèt kase, asansè kraze brize ak bwat kase nan pou chèk papye ki ta ka kesye nenpòt kote.

Nan ane 1980 yo, "Pwojè yo" te vin synonyme ak laperèz ak danje.

Pou plis insight nan background nan nan vizit lojman piblik:

Aksyon Ruben: Leve non ak otòn lojman piblik New York: yon istwa oral

Aksyon Ruben: Yon brèf istwa lojman abòdab nan vil New York

Jodi a

Tè nou an,

Biznis nou an

Whitehouse.png

JODI A

Lakay nou se chato nou an. Peyi nou an se biznis nou an. Queens se lakay moun ki gen plis nasyon pase nenpòt lòt vil nan mond lan.

Taks sou pwopriyete medyàn nan tout peyi se approx. $ 1,917 pandan y ap taks medyàn peye nan Queens se sou $ 2,914. Nou peye 30% plis nan taks sou pwopriyete pase rès peyi a.

Pwogram STAR ak SCHE bay rediksyon taks pou granmoun aje yo, men anpil granmoun aje pa konnen nan pwogram nan oswa yo pa ka byen ranpli aplikasyon yo.

Pa gen okenn lwa kont mete yon privilèj sou pwopriyete w la san ou pa di ou.

Nan lojman NYCHA, reparasyon, chalè, frèt, vèmin, fwit, asansè kase ak menas pou privatizasyon NYCHA se yon pati nan lavi chak jou kounye a ak yon $ 32 milya dola back-log sou reparasyon yo.

Solisyon lojman mwen an

Pwopozisyon 30/30

Whitehouse.png

PWOPOZISYON 30/30

(...)

30% obligatwa lojman abòdab pou tout lojman ki gen dis oswa plis inite.

30% obligatwa lokasyon biznis abòdab pou tout bilding komèsyal yo.

Yon lwa ki fè li ilegal pou mete yon privilèj sou yon pwopriyete san yo pa konseye mèt pwopriyete a.

Sèl bagay nou genyen ki pa ka nye se peyi nou. Se responsablite nou pou gouvène peyi nou an pou pèp nou an.

(...)

Li nan tout ki gen rapò. Kijan lojman afekte lekòl jèn nou yo resevwa? Ki jan transpò ak swen sante jwe yon pati?

COVID-19 pare pou gen yon efè devastatè sou nou tout si nou se pwopriyetè kay oswa lokatè. Ki jan nou peye sèvis piblik nou yo, asirans, taks, lwaye, oswa ipotèk lè nou pa gen okenn revni? Anpil pwopriyetè kay yo te bay yon peryòd favè ki rive jiska yon ane ak peman ipotèk yo te difere nan fen prè an. Nou te gen omwen twa mwa kenbe sou peman lòt nou yo.

Men, n ap fè fas ak degèpisman ak foreclosures. Rezidan ki pèdi kay yo nan mwa kap vini yo ap fè fas a yon tan menm pi difisil pou jwenn yon kote pou yo viv tankou pwopriyetè yo pral ezite pou lwe nouvo lokatè yo ak ipotèk yo pral pi difisil pou sekirite, byenke pwopriyetè kay yo asire Rating kredi yo pa pral soufri, Mwen tande anpil ka nan gout grav nan evalyasyon kredi nou yo.

(...)

Bòkote gouvènans ak Majistra nou an, relasyon konsèy vil yo ak tablo kominote li yo esansyèl pa sèlman nan itilizasyon tè ak lojman, men nan ranfòse fondasyon an pou pa sèlman ede vil nou an grandi, men pou li mache byen.

(...)

Nou tout dwe bay yon ti kras. Pafwa nou dwe bay anpil. Men, nou pa ka rete tann pou lòt moun yo louvri pòt yo bon pou nou. Nou dwe vini ansanm epi fè sa rive. Epi li ka ale yon fason lontan ede pwoblèm segregasyon lekòl nou an. Yon lòt fwa ankò, mwen konsidere manda Jistis Thurgood Marshall ke nou "... aprann viv ansanm epi konprann youn ak lòt."

Pa fè okenn erè. COVID-19 ap refè kijan nou gouvène. Mwen wè sa tankou yon opòtinite inik pou fè chanjman nou te toujou bezwen nan tout seksyon nan gouvènans vil la.

Se konsa, sa ki pwopozisyon an 30/30? Mwen vle enstiti 30% obligatwa lojman abòdab pou tout lojman ki gen dis oswa plis inite nan tou de devlopman ansyen ak nouvo. 30% obligatwa lokasyon biznis abòdab pou tout bilding komèsyal nan tou de ansyen ak nouvo devlopman yo. Mwen vle kraze apa depo fanmi pòv yo ak fanmi ki gen revni ba yo. Inisyativ 30/30 mwen an asire ke nou gen yon balans nan vil nou an ak nan katye nou yo.

Lokatè obligatwa. Twòp pwopriyetè pwopriyete fè espre kite inite vid sa ki lakòz pi wo pri ak mank nan tou de lojman ak biznis komèsyal yo. Sa a kontribye nan sendwòm "vil Sentespri a" ki fè ravaj sou biznis nou yo ak kominote yo. Nou bezwen ankouraje ak manda lokatè sou yon tan espesifye. Nou bezwen sispann depo nan apatman vil nou yo ak devan boutik yo.

Prè reken: Yon moun oswa antite ki chaje to enterè ki wo anpil tipikman ki depase 30%. Sa a se ke yo rele tou usure. Yon tèm pi piti se tou gouging pri. Yon lòt tèm pou sa a se pwofitasyon.

Lwe oswa kontra lwaye ogmante de plis pase 30% akòz "pousantaj mache" se ti kras diferan. Espesyalman pandan moman pandemi sa yo. Mwen ta ranpli pou yon ekstansyon pou lwa New York Usure pou enkli pri lwaye, kontra lwaye ak ipotèk nan vil nou an. Konsènan abi sa a, gade nan atik sa a.

Nan atik sa a:

Dezyèm desizyon sikwi adrese lwa izirè New York ak obligasyon prè ipotèk apre defo

“Nan dat 30 Mas 2020, Tribinal Apèl Etazini pou Dezyèm Awondisman an te konfime plizyè posiblite Tribinal Distrik pou Distri Lès New York ki egzije yon prete ipotèk komèsyal pou peye enterè default nan yon pousantaj 24 pousan, ki efikas depi nan dat default la. Nan 1077 Madison Street, LLC v. Mas, akize a prete, yon moun, leve soti vivan defans anpil nan ranfòsman nan yon aksyon sezi ipotèk ki gen rapò ak yon ipotèk 2007 nan kantite lajan orijinal direktè lekòl la nan $ 211,000, garanti nan yon pwopriyete komèsyal melanje-itilize nan Queens, New York. Miyò, prete lajan an leve soti vivan yon defans usure san siksè kont kalkil la nan enterè akòz fèt pa yon abit tribinal nonmen.

Nan 2014, pleyan an, yon detantè mògej la nan pwoblèm pa plasman, kòmanse aksyon sezi li yo kont prete lajan an, site, 1 fevriye 2008 kòm dat la nan default la. Aprè mosyon demandè a pou jijman rezime, ak mosyon ki fèt san siksè prete lajan an ki vin apre pou rekonsiderasyon, yon abit tribinal nonmen kalkile kantite lajan yo Lè sa a, dwe sou ipotèk la ak kache nòt òd. Abit la kalkile enterè a nan to a default ki genyen nan dokiman yo prè ipotèk, 24 pousan, kalkile kòm nan dat la nan default la, ki a nan yon kantite lajan total akòz de apeprè $ 596,700, ki $ 383,736 te enterè pou kont li. Imedyatman, Tribinal Distrik la te antre nan yon lòd pou sezi ak vann, ki prete lajan an fè apèl la. "

Sous: Whiteandwilliams.com

Tanpri sonje, sa te pase nan Queens. Ki kote pleyan an te chaje $ 383.736 nan enterè sou tèt $ 211,000 li te dwe.

Otan ke 29% sou pwopriyete biznis nan Queens ka opere san yon Sètifika lokatè. Anpil biznis ap lwe nan pwopriyete sa yo epi yo riske gen bilding lan fèmen a nenpòt ki lè. Anpil nan mèt pwopriyete sa yo refize jwenn yon Sètifika lokatè oswa pèmèt lokatè a pwokire yon sèl, ki pwefere kite bilding lan vid nan espwa nan vann pwopriyete a oswa peyi a devlopè.

Mwen pral prezante lejislasyon pou revize tout pwopriyete komèsyal ki pa konfòme yo ak konfiske pwopriyete ki pa satisfè kòd nan yon peryòd de ane. Pwopriyete san yo pa yon sètifika valab nan lokatè yo pral konsidere kòm abandone ak pran sou pa lavil la.

(...)

Lwa Urstadt la te rele apre Charles Urstadt. Li te yon pwopriyetè byen imobilye ak komisyonè lojman pou Nelson Rockefeller. Lwa sa a se yon sty ki kite rezidan Vil New York ak konsèy vil ki pa gen okenn pouvwa pou amelyore kondisyon lojman yo. Pwopriyetè pwopriyete yo ap itilize lwa a Urstadt pou yo eseye kontoune lavil la ak siyifikativman ogmante pri lwaye nan inite ki rete lwaye-kontwole nou yo.

Vil nou an, Règleman nou yo.

Vil New York dwe dirije Vil New York. Lwa Urstadt la anpeche nou ranfòse règleman lwaye pi fò san apwobasyon komisè lojman leta a. Lwa a kenbe nou nan anpeche endistri a byen imobilye pwofitasyon soti nan pri lwaye twòp. Ann jete lwa sa a.

Nou bezwen lari pwòp ki pa gen twou ak bande gratis ki disponib nan tout vil la. Mwen kwè rediksyon ki sot pase nan sanitasyon prezante yon menas sante iminan. Nou tout te wè mask yo jete ak gan ki kolekte nan lari nou yo. Kèk mwa de sa, Depatman Asenisman te retire dè santèn de gwo bwat fatra ki fèmen nan lari nou yo epi ranplase yo ak pi piti, panyen branche. Avèk mikro redwi, wè chak jou nou yo nan katye nou yo debòde bwat fatra. Pandan tan sa a nan COVID-19, li se irèsponsab yo kite lavil nou an sal ak nan risk pou yo pase bakteri ak maladi. Nou bezwen bon bwat fatra yo retounen ak sanitasyon tounen nan travay pou kenbe lari nou yo pwòp.

(...)

Nou bezwen machann Vil apwouve yo pote lojman abòdab enèji efikas nan katye nou yo. Nou bezwen pèmèt pi fasil pèmi pou pwopriyetè kay lwe sousòl.

Paradoks AMI la

Se matris la pou lojman abòdab detèmine an pati pa kalkil la nan AMI.

AMI a se yon figi revni yo itilize pou ede detèmine kalifikasyon pou pwogram lojman abòdab nan vil Nouyòk e se Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini ki kalkile chak ane. Li baze sou estimasyon revni fanmi medyàn Ameriken Sondaj Kominote Ameriken an. "Medyàn" vle di ke mwatye nan revni kay yon zòn jewografik la pi wo pase pwen milye a, pandan ke lòt mwatye a pi ba pase kantite lajan sa a. *

Pou 2018, AMI pou Vil New York se $ 93.900 pou yon kay ki gen twa moun (100 pousan nan AMI). *

Etranjman, AMI Vil New York la pa sèlman limite nan senk borough NYC yo, men li gen ladan tou konte Putnam, Rockland ak Westchester. Li defini antanke “New York, NY HUD Metro FMR Area.” *

* Sous: Streeteasy.com

Konsèy Vil la ak Majistra a pa gen okenn jiridiksyon nan konte Putnam, Rockland ak Westchester. Se konsa, li nan enklizyon nan AMI nou an ban nou figi kòrèk nan detèmine paramèt yo pou detèmine pousantaj lojman abòdab.

Dwa kolokasyon:

New York se byen li te ye kòm kolok Mecca vulgarize pa pwogram televizyon tankou "Zanmi" ak "Will & Grace". Men, nou jwenn pi plis ak plis koup, paran sèl ak fanmi lwe chanm ak pataje apatman ak kay yo.

Aranjman sa yo ka ede pa sèlman ak pataje depans sa yo nan k ap viv, men nan sipò prete nan

swen nan bèt kay nou yo ak travay chak jou nan elve timoun yo. An reyalite, anpil pwopriyetè kounye a lwe chanm olye pou yo apatman an yo nan lòd yo maksimize pwofi.

Nan anpil ka, si yon bilding pa deziyen kòm yon SRO (Single-chanm-lokatè) oswa otèl, li ilegal pou mèt kay la lwe chanm endividyèl elèv yo. Tandans la kounye a se pou pwopriyetè lwe chanm nan apatman yo evite Lwa a Estabilizasyon lwaye ak Kòd ak kreye danje sekirite tankou kadna nan pòt chanm ki gen aksè a yon chape dife. Mwen vle asire dwa lokatè pou kolokasyon ak estanda sekirite legal ki pwoteje tout moun.

Liens ak taks

Nan New York, yon privilèj sou kay ou san ou pa enfòme ou. Dènyèman, yon mèt kay aksidantèlman te jwenn yon privilèj te mete sou kay yo pou $ 60,000.00 pou panno solè. Lien sa a te pou panèl solè ak twati. Konpayi privilèj la te baze nan Kalifòni, konpayi prè a te baze nan Connecticut, konpayi panèl solè a te baze nan New Jersey, konpayi twati a te baze nan Queens epi "ajan" an te baze nan konte Nassau.

(...)

Konpayi an privilèj reklame yo te gen yon anrejistreman vwa nan mèt kay la aksepte travay sa a ak $ 30,000.00 te deja reklame pou panno solè yo. Pa gen okenn kontra ekri nenpòt kalite te janm poste. Konpayi an privilèj reklame kontra a te kouriyèl soti nan la te ase ak konfòme li avèk règleman yo pou aplike pou privilèj la. Apre twa mwa apre yo fin swiv tras la ak franchman, menase pati sa yo ak divilgasyon piblik nan pratik sa yo, yon envestigatè nan konpayi an privilèj te jwenn ke 6 lòt rezidan nan zòn nan te gen menm plent lan. Sa se $ 360,000.00 ke yo te janm pwofite sou pesonn nan 6 nan rezidan nou yo. Yo te dekouvri ke "ajan an" imite moun sa yo aksepte kontra Panel Solè sa yo. Sèl rezon ki fè yo reyalize fwod la se ke youn nan moun li te imite se te yon fanm. Eskiz la pou pa rekonèt sa a pi bonè, te di ajan an privilèj soti nan California te ke "Tout Nouyòkè son sanble".

Ou ta panse ke se te nan fen li. Konpayi an privilèj te di ke ta gen okenn responsablite pou kantite lajan an ak privilèj la ta dwe leve, ki mwen te swiv ak twa fwa plis asire ke li te fè. Lè sa a, konpayi prè a te mande pou peman prè nan Connecticut. Yon lòt mwa nan batay ak konpayi an. Ak sa ki nan konpayi an Panel solè? Pa gen eskiz, jis ofri vini ak ofri yon kontra. Konpayi twati a, mwen jwenn, te posede pa yon avoka ki te kouri konpayi an soti nan yon magazen kenkayri tou posede pa avoka a. Konpayi an twati te ale anba non miltip ak revizyon deklare ke mèt kay la souvan undersold Lè sa a, twò chaje ak te notwa pou pran mèt kay nan tribinal la. Finalman, ajan an. Èske kliyan an ka rele nan leta? Pa gen enfòmasyon yo ta dwe pataje.

Se konsa, nou gen fwod ap pran plas atravè kat eta fè li toupre enposib pouswiv. Lien an te leve. Men, kredi pwopriyetè kay sa a degrengole sou 100 pwen irevokabl. Sa se 100 pwen. Rezilta a kaskad? To enterè kat kredi ogmante a maksimòm 25% -35%. Limit kredi yo te koupe pouse kredi nan rapò dèt soti nan pozitif 10-40% a 70-90% dèt. Rezilta a? Yon lòt gout 100 pwen nan Rating kredi.

(...)

Se konsa, pou tout rès lavi yon granmoun aje a, pa pral gen okenn kredi apresyab ki disponib nan ka ta gen ijans, tankou aktyèlman bezwen yon do-kay nouvo oswa ap resevwa yon prè pou bòdwo medikal.

(...)

Mwen pwopoze fè li ilegal yo mete yon privilèj sou pwopriyete pwopriyetè kay la san yo pa konnen yo. Mwen ta tou fè li ilegal pou ajans rapò kredi yo pran privilèj an kont jiskaske estati privilèj la fini. Epitou, ajans rapò kredi dwe retabli nivo kredi nan nivo anvan yo oswa pi wo nan evènman an tankou fwod tankou te pran plas ak rezidan nou yo pran plas ak rezoud.

(...)

Kounye a, pa gen okenn pwosesis milti-leta pouswiv ak pouswiv an jistis pou domaj kont fwod milti-òganizasyonèl pou konsomatè yo ki rete ak nòt kraze kredi move.

Kontra predatè panèl solè. Nou bezwen edike konsomatè yo sou akò acha kontraktè kontraktè lokal yo itilize pou enstale panno solè pou evite kontra predatè yo rive nan fruits, osi byen ke sou opsyon pou opsyon enèji renouvlab, pi an sekirite, ak pi bon mache.

Granmoun aje 65 ane ak plis bon jan kalite pou STAR ak SCHE pwogram rediksyon nan taks sou pwopriyete. Pwoblèm lan se anpil granmoun aje yo inyorans nan pwogram sa a ak anpil plis pa ka jere pwosesis la. Mwen pwopoze ke pwogram taks sou pwopriyete STAR ak SCHE a vin otomatik pou granmoun yo lè yo rive nan laj 65 an.

Nan Distri 32, nou gen anpil pwopriyetè kay ki kreye espas pakin pwovizwa devan kay yo. Gen kèk ki entelijan ak bon fè. Gen lòt ki pa. Tout moun ilegal. Reyalite a se pakin se yon pwoblèm ogmante nan Distri nou an ak anpil nan sa yo pakin Fortin soulaje kondisyon pakin konjesyone nou an.

Mwen pwopoze yon solisyon ki pèmèt bon mache pou pèmèt pwopriyetè yo kreye altènativ pakin sa yo san danje epi avèk bon gou.

NYCHA, NYCHA, NYCHA

Konbyen ane nou tande pale de yon politisyen oswa yon lòt tout batay yo te goumen pou NYCHA? E kisa? Pa gen anyen.

Se konsa, kisa nou fè? NYCHA gen yon reta $ 32 milya dola sou reparasyon yo. Nou frape patikilyèman difisil nan Rockaways yo. Ak kontraktè yo. Gen kèk, ki te deja arete pou travay mwatye fè oswa okenn nan tout, men dè milyon de dola ale.

Premyèman, mwen vle travay sendika repare bilding nou yo ak anboche rezidan NYCHA nou yo fè travay la. Solisyon NYCHA a se sou kraze ti sèk yo. Nou dwe mete lajan nan epi kenbe li la. Nou kenbe li la lè nou anplwaye anpil rezidan nap sèvi yo.

NYCHA lapolis. Nou gen tankou yon dekonekte nan tèren sa a nan fwa. Nou bezwen aprann ansanm, viv ansanm, travay ansanm. Mwen pwopoze yon sèl apatman disponib pou yon ofisye lapolis, gratis nan chak bilding NYCHA nan vil nou an. Lè nou aprann ansanm, viv ansanm ak travay ansanm, nou gen yon vil ki ansanm.

Eske ou te wè kostim yo? Pafwa li nan twa a senk moun kanpe sou kwen an jis lòtbò lari a. Mache moute blòk la. Youn ekri sou yon pad, lòt la sou telefòn la. Devlopè? Ofisyèl vil yo? Sa k konnen? Yo pa pale ak pèsonn nan bilding lan. Yo jis gade li, pale nan mitan tèt yo epi kite.

Verite a se lojman NYCHA gen kèk nan opinyon yo nan vil la ki pi espektakilè. Ak senaryo a se menm jan ak mèt pwopriyete yo ki kite apatman vid oswa ou pa repare, ap tann nan vann pwopriyete a pou yon gwo pwofi.

Men, e si te gen yon lòt solisyon pou bilding NYCHA ak rezidan yo? Kèk ane de sa, vil la te vann kèk bilding sou East 4th Street ant Dezyèm Avenue ak Bowery bay òganizasyon boza pou $ 1 chak! Sa se pa yon tipaj. Yon sèl bilding pou yon dola. Apre achte bilding lan, avèk èd nan fon kapital vil la ak lòt don, òganizasyon sa yo atizay leve soti vivan sou 8 milyon dola pou renovasyon e kounye a, gen enstalasyon atizay eta e kounye a East 4th Street te vin tounen yon atizay & kilti mini Broadway.

Koulye a, mwen renmen boza. Li se bèl bagay ke yon pakèt moun sou òganizasyon atistik yo te ofri bilding ki posede nan vil la pou $ 1 chak. Men, sa ki sou nou moun regilye? Chache travay, ap eseye ogmante oswa sipòte yon fanmi, k ap viv chèk pewòl. Kilè nou jwenn yon chans? Kouman mwen ka vo pi plis pase chèk mwen an.

Isit la se solisyon mwen ak li nan yon gwo yon sèl pou rezidan NYCHA. E si mwen te di ou mwen pral vann ou apatman ou nan Hammel, oswa Redfern oswa Carleton Manor oswa Ocean Bay oswa nenpòt bilding NYCHA pou $ 1. Se pou ou. Ou posede apatman an. Ou ka oblije peye yon ti kras plis pase sa ou ap peye kounye a pou antretyen tankou nenpòt ki ko-op oswa kondo. Men se pou ou. Nimewo yon sèl. Valè nèt ou te imedyatman sote konsiderableman. Mwen vle di konbyen apatman an ka vo? $ 200,000, $ 300,000. Epi se pa sèlman sa. Ou dwe $ 6,000 nan kat kredi ak te resevwa $ 3,000 nan bank lan pou rapò dèt ou a kredi mete ou nan yon Rating kredi nan di 550 oswa konsa. Men koulye a, ou vo $ 200,000. Se konsa, pou premye fwa petèt, nòt kredi ou se plis pase 650.

Koulye a, vil la pral mete disponib pou ou menm finansman kapital yo ke yo fè nan gwoup sa yo atizay yo vann bilding yo. Se konsa, nou toujou bezwen gen yon tablo ak jere bilding lan. Men se pou ou. Nou pa ka di vil la pa ka fè li paske yo te deja fè li. Gen pale tout tan sou privatize NYCHA. Mwen ap pale de travay reyèl ak kreyasyon rich REAL pou rezidan nou yo. Si vil la vle vann bilding nou yo devlopè ki pral fè absoliman anyen pou nou, poukisa nou pa vann li pou nou pou nou ka fè yon bagay pou tout moun?